Nye veje


Dette sidste afsnit arbejder med de alternative, men meget omdiskuterede muligheder vi har, for at skabe en bedre og mere stabil fødevareproduktion. En af de mest diskuterede muligheder er gensplejset mad. Vi undersøger hvad mulighederne er. Er det skadeligt eller er det sundt, er der en reel mulighed for at afhjælpe de stigende fødevarekrav? Kan genmodificeret mad være med til at sikre at vi får de vitaminer og tilsætningsstoffer vi har brug for?

En anden mulighed er laboratoriedyrkede fødevarer som har en positiv ernæringsmæssig effekt, der overgår deres almindelige næringsværdi. Det kan muligvis være med til at fremme sundhed i de fattigere lande.


Billederne kan frit downloades til brug i undervisningen og elevpræsentationer.


Filmene